Tâm sự của một người không biết đam mê đá gà của mình là đúng hay sai ?
Tâm sự của một người không biết đam mê của mình là đúng hay sai ? - Đá gà trực tiếp

Tâm sự của một người không biết đam mê đá gà của mình là đúng hay sai ?

Chào các bạn, tôi luôn suy nghĩ rằng chính tôi không là gì cả. Tôi từ nhỏ luôn biết nghĩ cho người khác, có lẽ đó là sức mạnh lớn…

Continue Reading Tâm sự của một người không biết đam mê đá gà của mình là đúng hay sai ?