Tâm sự của một người không biết đam mê đá gà của mình là đúng hay sai ?

Chào các bạn, tôi luôn suy nghĩ rằng chính tôi không là gì cả. Tôi từ nhỏ luôn biết nghĩ cho người khác, có lẽ đó là sức mạnh lớn nhất mà tôi có, tôi dám nhận thiệt thòi về mình, để tôi được an bình nhất trong tâm tôi, và tôi luôn thắc mắc rằng đam mê của mình là đúng hay sai ?

 Tâm sự của một người không biết đam mê của mình là đúng hay sai ? - Đá gà trực tiếp
Tâm sự của một người không biết đam mê của mình là đúng hay sai ? – Đá gà trực tiếp

 

Và khi tôi có vốn mở cho mình một trang trại nuôi đá gà đúng nghĩa thì mình cảm thấy thật may mắn, vì khi được tiếp xúc với nhiều người. Người mua gà về đều có nhiều loại: giỏi có , thông minh hay ngu ngốc đều có,… mỗi người đều có một đặc điểm khác nhau, để tôi được tiếp xúc với nhiều người chơi gà trong xã hội.

Tôi đưa ra chính sách để làm hài lòng cho khách hàng, gà tôi bán luôn luôn chất lượng. Và để thực hiện nó, tôi luôn có mọi trách nhiệm tốt với gà, để nó có thể tốt nhất và là loại gà tốt nhất đó tới giờ.

Từ đó trại gà đá gà trực tiếp cũng như đá gà thomo 360 đã vang danh google với top 10 trở lại .

Và những người quan sát đều phải công nhận điều này. Tất cả những người có tư duy, có chánh kiến đều phải công nhận chính sách bán hàng của trại là tuyệt vời cho khách hàng, bảo vệ quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng, chúc các bạn thành công.

Trả lời